gdpr

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing direct ale comercianților de pe Internet.

 


 

Protecția datelor

1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT

1.1. Controlorul datelor dvs. este CHEMSOL GROUP SRL, cu sediul în Str. David Emmanuel nr. 6A, Sector 1, București, Cod poștal: 010543, ROMÂNIA – CIF: RO18619957; Reg. No.: J40/6969/2006 (denumit în continuare „Controlorul de date”).

1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: Dl. Director Dan Grigore, email: info@chemsol.ro, Tel: +40 742 341 517

1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor personale.

2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) (a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) (denumit în continuare „Regulament”).

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal are ca scop întocmirea și trimiterea către dvs. a documentelor fiscale (factura fiscală) pentru produsele cumparate sau, în cazul în care ați optat pentru aceasta, transmiterea către dvs. de comunicări comerciale (oferte speciale, reduceri, promoții).

3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul articolului 22 din Regulament.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de către Controlorul de date este echivalentă cu perioada obligatorie, potrivit legii, de stocare a facturilor fiscale emise sau până la retragerea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în acest scop).

5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5.1. În cazul în care ați ales această opțiune, datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise  firmei de curierat care va livra produsele comandate. (Firma de transport).

3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul articolului 22 din Regulament.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE

6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date. Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia. Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras prin e-mail la adresa info@chemsol.ro

6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

6.4. Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este o obligație contractuală legală și nu este necesară pentru încheierea unui contract.

Acești termeni intră în vigoare începând cu 25. 05. 2018.