Terms and Conditions

A. Generalități

 1. Accesarea acestui site (www.pro-x.ro), vizitarea sau cumpărarea produselor listate aici, implică acceptarea termenilor și condițiilor impuse de SC ChemSol Group SRL (Pro-X).
 2. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor afisate mai jos.
 3. SC ChemSol Group SRL își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o altă notificare în prealabil.

B. Drepturi de Autor

 1. Magazinul online www.pro-x.ro cuprinde informații (texte, imagini, prețuri, logo-uri, reclame, etc.), ce constituie conținutul magazinului virtual www.pro-x.ro, proprietatea companiei ChemSol Group SRL.
 2. Orice preluare a continuțului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este interzisă și este sancționată de legislația în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală.

C. Definiții:

 1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, ințelesurile specificate mai jos:
 2. UTILIZATOR: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu site-ul www.pro-x.ro;
 3. VÂNZATOR: S.C. Chemsol Group SRL, cu sediul în București, str. David Emmanuel nr. 6A, Sector 1, cod poștal 010542, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6969/2006 și având CIF: RO 18619957, nr. telefon: 0741.251.661, denumită în continuare Pro-X / Vânzător.
 4. CUMPĂRĂTOR: Orice persoană fizică sau persoană juridică care plasează o comandă în magazinul online www.pro-x.ro și care a acceptat termenii și condițiile prezentului contract la distanță.
 5. CLIENT: Orice persoană fizică sau persoană juridică care plasează o comandă în magazinul online www.pro-x.ro și care a acceptat termenii și condițiile prezentului contract la distanță.
 6. Utilizatorul site-ului www.pro-x.ro devine Cumpărător sau Client în momentul în care a lansat o comandă pentru achiziționarea unui/unor produse.
 7. BUNURI: produse puse la dispoziția Cumpărătorului spre vânzare de către Vânzător prin intermediul magazinului online Pro-X.
 8. MAGAZIN ONLINE: pagini web Pro-X care se află la adresa www.pro-x.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informații privind produsele oferite spre vânzare de către Vânzător. În magazinul online Pro-X sunt puse la dispoziția cumpărătorilor spre vânzare produse din gama Pro-X și diferite echipamente, accesorii, consumabile sub alte mărci. Paginile web includ informații sub formă de text, imagini, prețuri, softuri, baze de date, logo-uri, promotii, oferte, filme, etc., ce compun site-ul Pro-X.
 9. COMANDĂ ONLINE: comunicare virtuală dintre vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător, pe care acesta din urmă este de acord să le livreze, iar cumpărătorul este de acord să le platească.
 10. COMANDĂ CONFIRMATĂ: comandă efectuată online prin intermediul magazinului online www.pro-x.ro de către un Cumpărător ale cărui date de identificare și detalii cu privire la comanda sa au fost validate telefonic ca urmare a contactului dintre acesta și operatorul serviciului suport clienți Pro-X.
 11. CUMPĂRĂTOR NOU: Client care intenționează să achiziționeze produse din magazinul online Pro-X pentru prima dată și care necesită o validare telefonică a datelor de identificare din partea acestuia, efectuată de către operatorul serviciului suport clienți desemnat de către ChemSol Group SRL.

D. Contract la Distanță

 1. SC ChemSol Group SRL acceptă încheierea contractelor la distanță prin mijloace electronice și se obligă astfel să respecte legislația aplicabilă încheierii, validității și efectelor juridice ale acestor contracte.
 2. Orice comandă confirmată, implică Vânzătorul și Cumpărătorul persoană fizică într-un contract la distanţă.
 3. Odată lansată comanda online, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare a Vânzătorului (telefonic sau electronic), precum și cu modul de operare al acestuia.
 4. O comandă, odată trimisă, reprezintă un angajament ferm al Cumpărătorului de cumpărare al produsului/produselor respectiv(e), precum și faptul că ați acceptat termenii și condițiile prezentate aici.
 5. Orice informație privind contractul încheiat între Cumpărător și ChemSol Group SRL se va stoca pentru un timp limitat și va fi disponibilă pentru terți, doar la solicitarea organelor judiciare.
 6. Momentul încheierii contractului la distanţă cu o persoana fizică, respectiv al încheierii contractului de vânzare cu o persoană juridică (firma), îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare a recepționării bunurilor de către Cumpărător sau de către Curier sau reprezentantul zonal al Vânzătorului, referitor la comandă.
 7. Dacă Cumpărătorul este nou, Vânzătorul își asumă acceptarea comenzii din partea cumpărătorului în momentul în care există o confirmare telefonică sau prin email.

E. Obligațiile Vânzătorului:

 1. Vânzătorul pune la dispoziția Cumpărătorului, în mod gratuit, informații profesionale cu privire la produsele și serviciile sale pentru a atinge finalitatea menționată în comanda online.
 2. Conținutul publicat în magazinul virtual Pro-X are caracter orientativ și sunt informații despre produsele comercializate de acesta, cât și alte date considerate de Pro-X ca fiind de interes pentru Cumpărători.
 3. Imaginile produselor sunt afișate în magazinul virtual cu titlul de prezentare. Produsele efectiv comandate pot diferi sub aspectul unor caracteristici (ex. nuanțe de culoare sau forma ambalajului) de aspectul real al produsului, în funcție de lotul în care au fost fabricate.
 4. Prețurile produselor sunt actualizate periodic. Prețul produsului comandat este cel afișat la data plasării comenzii.
 5. ChemSol Group SR iși rezervă dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual pe email sau telefonic dacă în urma interacțiunii cu site-ul acesta completează datele de identificare și contact.
 6. Vânzătorul este responsabil de ambalarea corespunzătoare a bunurilor.
 7. Vânzătorul iși asumă responsabilitatea livrării produselor comandate de cumpărător.

G. Publicitate și confidențialitate

 1. Cumpărătorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la vânzător, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.
 2. Vânzătorul își rezerva dreptul a folosi informațiile furnizate de către cumpărător în vederea realizării contractului la distanță. De asemenea, cumpărătorul nu va face publice niciunei terțe părți nicio informație cu privire la comandă fără acordul scris al Vânzătorului.
 3. Vânzătorul își rezerva dreptul, în baza acordului utilizatorului, de a stoca și folosi în interes propriu, în scopul realizării activităților de marketing, orice informație furnizată de catre cumpărător prin intermediul site-ului www.pro-x.ro. De asemenea, el nu va furniza niciunei terțe părți informațiile primite de la cumpărător.

H. Facturare și alte documente însoțitoare ale coletului

 1. Vînzătorul va emite pe baza informațiilor deținute de acesta și a celor furnizate de cumpărător o factură pentru bunurile livrate.
 2. Totodată, coletul va fi însoțit de documentația prevazută de lege pentru produsul /produsele comandat(e), după caz: certificat/declarație de conformitate, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.

I. Transferul de proprietate

 1. În cazul plății prin OP sau card, cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii după confirmarea plății.
 2. În cazul livrării bunurilor prin curier, cu plata ramburs, cumpărătorul va intra în proprietatea mărfii și va avea dreptul să deschidă coletul după semnarea documentului de transport și efectuarea plății.

J. Orarul de funcționare:

 1. Comenzile pot fi plasate online oricând, dar perioada de procesare a acestora se desfașoară în zilele de Luni-Vineri, în intervalul 8:00-17:00.
 2. Comenzile plasate în zilele de sâmbată, duminică și sărbătorile legale vor fi procesate în următoarea zi lucrătoare.

K. Forța majoră

  Forța majoră, (eveniment imprevizibil, incontrolabil și inevitabil ce afectează derularea contractului), exonerează de răspundere partea care o invocă.

L. Litigii / Legea aplicabilă

  Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă va fi trimis spre soluționare instantelor competente.